WĘDRÓWKI


PO


GUBERNJI AUGUSTOWSKIÉJW CELU NAUKOWYM ODBYTE.
PRZEZAleksandra Połujańskiego


CZŁONKA WIELU TOWARZYSTW NAUKOWYCH.


WARSZAWA.


W DRUKARNI GAZETY CODZIENNÉJ.


1859.

 

 

 

 

 

Wolno drukować, pod warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanéj liczby egzemplarzy.

Warszawa, d. 28 Lutego (12 Marca) 1859 r.

Starszy Cenzor, F. M. Sobieszczański